ระดับอนุบาล / Kindergarten
กิจกรรมกีฬาสี ระดับอนุบาล 1-3

กิจกรรมกีฬาสี

 

กำหนดการจัดกิจกรรมกีฬาสี ระดับอนุบาล 1-3 ตามวันและเวลาดังนี้

ระดับ KG.3 วันพุธที่ 31 ม.ค. 2561 เวลา 07.30 –  12.00 น.

ระดับชั้น KG.2 วันพฤหัสที่ 1 ก.พ. 2561 เวลา 07.30 – 12.00 น.

ระดับชั้น KG.1 วันศุกร์ที่ 2  ก.พ. 2561 เวลา 07.30 –12.00 น.

ขอเชิญท่านผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสีตามวันและเวลาดังกล่าว

กิจกรรม Summer 2018

กิจกรรม Summer 2018

กำหนดการเรียนการสอน และกิจกรรม ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561

สนุกสุดมัน กับ กิจกรรม "We Grow Together"

 

Summer2018

มอบตัวนักเรียน KG.3 ขึ้น G.1

มอบตัวนักเรียน KG.3 ขึ้น G.1

              ด้วยฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษา ต้องการทำการวางแผนการจัดห้องเรียนและบุคลากรครูให้เหมาะสมกับจำนวนห้องเรียน ในปีการศึกษา 2561 ในการนี้ คณะกรรมการมีความประสงค์สัมภาษณ์ผู้ปกครอง และนักเรียนที่จะเรียนต่อระดับ G.1 ในวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2561 พร้อมมอบตัวและชำระค่าใช้จ่าย ณ อาคาร 1 ชั้น 1 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น.

ระดับประถมศึกษา / Primary Education (Grade 1-3) ระดับประถมศึกษาตอนปลาย / Intermediate Education (Grade 4 - 6) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น / Lower secondary Education (Grade 7 - 9) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / Upper secondary Education (Grade 10 - 12)

Additional information