การขยายพันธุ์พืช G.5

5-56-6-21-th

We Love ASEAN

6-56-6-21-th

Grammar Can Be Fun G.6

6-56-6-14-EN

More Articles...

 1. R.C.W. G.6
 2. พัฒนาการสอนของคุณครู G.4
 3. การวัดด้วยไม้โปรแทร็คเตอร์ G.5
 4. Measurement G.5
 5. ใบพืชสร้างอาหารประเภทใด G.4
 6. Power Point Presentation
 7. Mind Mapping G.5
 8. Think Board G.6
 9. "How to the plants make food?"
 10. สร้างนักคิดด้วยบอร์ดความคิด
 11. การอ่านช่วงเช้า เพื่อค้นหาคำศัพท์
 12. เตรียมความพร้อมสู่นโยบายการคัดสปีดบอล
 13. กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
 14. G.4 Watch movies in English
 15. G.5 Watch movies in English
 16. G.6 Watch movies in English
 17. 3D's ASEAN nation architectures
 18. สร้างการ์ดอวยพรด้วยโปรแกรม PowerPoint
 19. การหักเหของแสงผ่านเลนส์
 20. "เก็บตก Christmas"
 21. สื่อนวตกรรม
 22. One Product One Class room
 23. เรียนรู้ เรื่องหิน
 24. Critical Thinking (CT) "Estimating"
 25. Think Bord (วันลอยกระทง)
 26. Science: "Making Newton's Disc
 27. การ์ดแทนใจ จากลูก...ถึงพ่อ
 28. การทำโครงงานวิทยาศาสตร์
 29. The importance of applying visual aids.
 30. การเตรียมความพร้อมสู่ค่ายลูกเสือ
 31. Lang G6
 32. คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Glossary Grade 4
 33. การเรียนการสอนเสริมช่วงเย็น
 34. Language presentation
 35. การเขียนจดหมายประเภทต่างๆ G5
 36. Using Dictionary in G6
 37. การเรียนการสอน "เรื่องไฟฟ้า G6"
 38. Grade 5 "Mathematics oral presentation"
 39. วิชาคณิตศาสตร์ G.5
 40. "Decimals - unit 6"
 41. การทำ Think Board
 42. วิชาพละ (Marching) G.4
 43. Language "Let's have fun" G.4
 44. วิชาดนตรี (Keyboad) G.4
 45. Sicence "Rock & Soil" Presentation
 46. ชนิดของหิน
 47. Matter in our daily liver
 48. การนำเสนอหน้าชั้นเรียนในวิชาต่างๆ
 49. Language Class G.5
 50. กิจกรรม OTOP G.5