กิจกรรมร้อยสร้างสรรค์ ระดับชั้น Pre-K.G.

กิจกรรม"ร้อยสร้างสรรค์" ระดับชั้น Pre-K.G.

   ในช่วงวัย 2-3 ขวบ กิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมือ ให้สัมพันธ์กับตาเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้เด็กในวัยนี้มีพัฒนาการที่ดี เช่น กิจกรรมร้อยเชือกสร้างสรรค์ ต่อบล๊อก ที่น้องๆPre-K.G. B ได้ทำ วันนี้น้องๆมีความตั้งใจและพยายามที่จะร้อยเชือก ลองดูซิค่ะว่าน้องๆ ของเราจะทำได้ใหม

 

Pre0018

เด็กๆของเราตั้งใจทำกันใหญ่เลยค่ะ

 

Pre0019

เด็กๆสมาธิดีจริงๆเลยนะค่ะ

 

Pre00120

เด็กๆตั้งใจทำงานกันจังเลยค่ะ

 

 

*********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

กิจกรรม "ความต่างของสี" K.G.1

กิจกรรม "ความต่างของสี" K.G.1

    ม.อรอนงค์ ตลับเพชร ครูประจำชั้น K.G.1I พานักเรียนทำกิจกรรมความต่างของสี เพื่อฝึกทักษะการสังเกตการจัดหมวดหมู่สี เด็กๆรู้จักการแยกแยะสีต่างๆ ควบคู่ไปกับกิจกรรมดนตรีกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของอารมณ์และสติปัญญาให้ดียิ่งขึ้น

 

 

KG10018

คุณครูอรอนงค์ กำลังสอนเด็กๆเรื่องความต่างของสีแต่ละสี

 

KG10019

คุณครูให้เด็กๆช่วยกันแยกสีต่างๆ

 

KG10020

เด็กๆแยกสีมาใส่ไว้ในกล่อง

 

KG10021

เด็กๆช่วยกันแยกสีต่างๆกันอย่างสนุกสนาน

 

 

**************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

กิจกรรม"ฝึกการทรงตัว"Pre-K.G.

กิจกรรม"ฝึกการทรงตัว"Pre-K.G.

     ในสัปดาห์นี้คุณครู อรชร พาเด็กๆPre-K.G. ทำกิจกรรมฝึกการทรงตัว เพื่อห้เด็กๆ ควบคุมทักษะด้านร่างกายให้สมดุล เช่น การเดิน การวิ่ง ซึ่งวันนี้คุณครูพาเด็กๆฝึกการทรงตัวโดยการเดินตามแนวที่กำหนด

....ไปดูกันนะค่ะว่าเด็กๆของเราจะทำกิจกรรมกันได้มั้ย.....

 

 

Pre0015

คุณครูอรชรกำลังสอนเด็กๆเดินทรงตัว

 

Pre0016

เด็กๆหัดเดินทรงตัวตามที่คุณครูสอน

 

Pre0017

เด็กๆเดินทรงตัวกันอย่างสนุกสนาน

 

 

******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************