ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

จิตอาสา "โครงการทำความดีเพื่อในหลวง"

G7-9-00001

รูปจิตอาสานักเรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า ร่วมกับ สโมสรไลออนบรรทัดทองกรุงเทพ