รางวัลการขับร้องเพลงสากล

นักเรียนได้รับรางวัลการขับร้องเพลงสากล

ด.ญ.ยมลภัทร  ธนภัทโรดม  ชั้น G.2A

ได้เข้าประกวดการเต้นประกอบเพลง "แววตาเสือ"ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1

และ

 เข้าแข่งขันขับร้องเพลงสากล  ได้รับรางวัลอันดับที่ 3

G2 011

 

.............................................................